Jämlikhet på riktigt

Vad krävs för att Sverige ska bli mer jämlikt? Vilka vinster och möjligheter leder ett jämlikare Sverige till? Det är några av de frågor som lyftes när framstående internationella och svenska forskare, beslutsfattare och andra aktörer inom hälsa, arbetsliv och välfärd samlades den 8-9 mars 2016 för att presentera och diskutera möjligheter och vinster med ett jämlikare Sverige.

  • Nacka Strandsmässan, Stockholm
  • 8-9 mars 2016
Läs mer