Kontakt

Har du frågor om Forte Talks? Välkommen att kontakta oss.

Projektledare

Kruna Madunic,
kruna.madunic@forte.se
08-775 40 78

Praktiska frågor

Antonia Hallberg,
antonia.hallberg@forte.se
072-501 99 62

Press/Ackreditering

Marie Lann,
marie.lann@forte.se
070-648 85 71

Posterutställning

Andreas Björke,
andreas.bjorke@forte.se
08-775 40 89