Om Forte Talks

Välkommen till en tvärvetenskaplig mötesplats för forskare, beslutsfattare och dig som arbetar inom hälsa, arbetsliv och välfärd.

Många av oss kan idag se fram emot ett friskare och längre liv med goda möjligheter att påverka vår livssituation. Men samtidigt ökar skillnaderna mellan olika grupper utifrån faktorer som uppväxtvillkor, utbildningsmöjligheter, arbetssituation och hälsa. Det är en oroande utveckling som kan innebära stora sociala och ekonomiska konsekvenser både för samhället och för individen.

Forskningen spelar en viktig roll för att överbrygga klyftor och bidra till ett mer jämlikt Sverige, både genom att öka kunskapen och genom att hitta nya problemformuleringar med fokus på hälsa, arbetsliv och välfärd. För att förändring ska ske är samverkan mellan samhällets olika aktörer avgörande.

Med Forte Talks vill vi skapa en mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare, brukare och övriga aktörer som på olika sätt arbetar med eller är intresserade av människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Den 8-9 mars 2016 välkomnar vi dig att delta i spännande tvärvetenskapliga debatter och kreativa möten, och ger dig möjlighet att lära av några av världens mest framstående forskare. Vi ses på Nacka Strandsmässan.