Program

Ladda hem i pdf-format
10.00

Inledning

Ewa Ställdal, Generaldirektör för Forte

Jämlikhet är att vilja
Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Stora scenen
10.25

Jämlikhet ur ett globalt perspektiv

Divided we fall? Securing the future of solidarity in Europe
Martin McKee, Professor i European Public Health vid London School of Hygiene and Tropical Medicine

Progress for who? Distribution matters
Deborah Hardoon, Biträdande forskningschef för Oxfam GB

Stora scenen
11.30

I rätt riktning? – om flickors och kvinnors situation i världen

Paneldiskussion
Camilla Wagner, VD för Klara K, Kerstin Alnebratt, Föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, Birgitta Ohlsson, Riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Liberalerna och Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör för Sida.

Stora scenen
12.00

Lunch

Lunch serveras i anslutning till utställning och posterutställning

Serveringarna
13.00

Tema: Migration och integration

Migrationens upp- och nedsidor
Joakim Palme, Professor i statskunskap vid Uppsala universitet och ordförande i Delegationen för migrationsstudier

Integrationspolitik och jämlikhet i Europa
Andrea Spehar, Docent och universitetslektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Paneldiskussion
Anna Carlstedt, Ordförande i svenska Röda Korset, Marianne Olsson, Stadsdelsdirektör i Angered, Merjem Maslo, Omvärldsanalytiker på Migrationsverket, Joakim Palme, Professor i statskunskap vid Uppsala universitet och ordförande för Delegationen för migrationsstudier och Andrea Spehar, Docent och universitetslektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Stora scenen
15.40

Kaffe och postersession

Kaffe serveras i anslutning till utställning och posterutställning

Utställningarna
16.00

Tema: Utsatta barn och unga

Mellan det förflutna och framtiden: hur kan vi stödja nyanlända barns och ungas hälsa och utveckling?
Henry Ascher, Professor och överläkare vid Göteborgs universitet och Angereds Närsjukhus samt ordförande i Svenska Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för flyktingbarn

Paneldiskussion
Fredrik Malmberg, Barnombudsman, Dilsa Demirbag-Sten, Verksamhetsansvarig på Berättarministeriet, Maria Rönn, Vice ordförande i Lärarförbundet och Henry Ascher, Professor och överläkare vid Göteborgs universitet och Angereds Närsjukhus samt ordförande i Svenska Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för flyktingbarn.

Stora scenen
17.00

Mingel och middagsbuffé

Deltagarmingel med buffé

Serveringarna
09.00

Inledning

Peter Allebeck, Professor och huvudsekreterare på Forte

Stora scenen
09.10

Tema: Ett arbetsliv för alla

Etablering på arbetsmarknaden
Olof Åslund, Generaldirektör IFAU

Psykiska problem i arbetslivet
Gunnel Hensing, Professor i socialmedicin vid Sahlgrenska Akademin och Göteborgs universitet

Fler ska komma i arbete – men hur då?
Irene Wennemo, Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet

Paneldiskussion
Seher Yilmaz, Ordförande i Rättviseförmedlingen, Karl-Petter Thorwaldsson, Ordförande i LO, Ines Uusmann, Styrelseledamot i Handikappförbunden, Irene Wennemo, Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Olof Åslund, Generaldirektör för IFAU och Gunnel Hensing, Professor i socialmedicin vid Sahlgrenska Akademin och Göteborgs universitet.

Stora scenen
10.45

Kaffe och postersession

Kaffe serveras i anslutning till utställning och posterutställning

Utställningarna
11.45

Lunch

Lunch serveras i anslutning till utställning och posterutställning

Serveringarna
14.10

Kaffe och postersession

Kaffe serveras i anslutning till utställning och posterutställning

Utställningarna
14.25

Tema: Jämlik hälsa och välfärd

Sjukskrivningarna ökar – vad gör regeringen?
Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister

Inequality, the enemy between us
Kate Pickett, Professor i epidemiologi vid University of York och medgrundare till The Equality Trust

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige: vässade styrsystem och jämlikare villkor
Olle Lundberg, Professor i Health Equity Studies, föreståndare för CHESS, Stockholms universitet och ordförande för kommissionen för jämlik hälsa

Paneldiskussion
Ingrid Bengtsson-Rijavec, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne, Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister, Anna Johansson, Socialchef, Stockholms Stadsmission och Olle Lundberg, Professor i Health Equity Studies, föreståndare för CHESS, Stockholms universitet och ordförande i kommissionen för jämlik hälsa.

Stora scenen
15.55

Avslutning

Ewa Ställdal, Generaldirektör för Forte och Martin Ingvar, Professor och styrelseordförande för Forte

Stora scenen