Posterutställare

Här ser du alla posters som ställs ut i posterutställningen under Forte Talks 2016. Där kan du ta del av ytterligare forskning inom Fortes ansvarsområden och har möjlighet att samtala med forskarna bakom projekten.

A life-course with financial hardship and psychological distress in old age: Evidence from Sweden

Alexander Darin-Mattson, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet

The impact of economic recession on the association between youth unemployment and functional somatic symptoms in adulthood: a difference-in-difference analysis from Sweden

Anna Brydsten, Department of Public Health and Clinical Medicine, Unit of Social Medicine

Tobaksavvänjning på recept som en primärvårdsintervention riktad mot socioekonomiskt utsatta grupper i Stockholm

Anne Leppänen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Do Employers Prefer Fathers? Evidence from a Field Experiment

Anni Erlandsson, PhD Candidate, Swedish Institute for Social Research (SOFI), Stockholm University

Older working women have worse subjective memory and higher risk profiles and benefit more from retirement than men

Barbara Caracciolo, Barbara Caracciolo, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet

Work stressors in late midlife and physical functioning in old age

Charlotta Nilsen, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet

Association between education and dementia: A nation-wide register based study with 60-90-years follow-up

Dominika Seblova, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet

En registerbaserad långtidsuppföljning av behandling vid psykisk ohälsa i primärvården med fokus på arbetslivsförankring, vård- och läkemedelskonsumtion

Elisabeth Bondesson, Doktorand IKVL, Lunds Universitet, Leg. sjukgymnast, Skånes universitetssjukhus

Learning For Life? The Effects of Schooling on Health-Related Behavior and Life Cycle Earnings

Elisabeth Lång, Linköping University

Empati i konsultationen med flyktingpatienter

Erica Rothlind, Doktorand, MD, specialist i allmänmedicin, Institutionen för LIME, Enheten Cultural Medicine, Karolinska Institutet

Taking turns – care strategies of dual-caring couples

Helen Eriksson, Stockholm University Demography Unit (SUDA), Department of Sociology, Stockholms universitet

Att arbeta i samma sektor, organisation och yrke: Likheter och skillnader i arbetsklimat och hälsobesvär bland kvinnor och män som arbetar som läkare

Helena Falkenberg, Postdoc, Fil.dr, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Sustainable care in a customer choice model? Dilemmas and possibilities of small care enterprises

Helene Brodin, Department of Social Work, Stockholm University

Negotiation the (bio)medical gaze – Experiences from the trans-specific healthcare in Sweden

Ida Linander, PhD-Student in Public Health, Unit of Epidemiology and Public Health, Department of Public Health and Clinical Medicine, Affiliated to the Graduate School of Gender Research, Umeå Centre for Gender studies, Umeå University

Transition to retirement: the importance of psychological resources

Isabelle Hansson, Department of Psychology & AgeCap Centre for Aging and Health, University of Gothenburg

Geographical distance between child and parent after a union dissolution in sweden 1975-2013

Jani Turunen, Stockholm University Demography Unit, SUDA, Center for Research on Child and Adolescent Mental Health, Karlstad University

Lärares arbetsvillkor och hälsa i efterdyningarna av 90-talets skolreformer

Jannike Kjellström, Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms universitet/Karolinska Institutet

Women living in Sweden constructing contraceptive use in the intersection between Islam, gender, and sexuality: two exploratory narratives

Jonna Arousell, Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala University

Joint effects of family income and parental education on early growth and overweight in children

Kirsten Mehlig, Department of Community Medicine and Public Health, Institute of Medicine, University of Gothenburg

Cracks in the workers’ collective

Lisa Andersson, PhD student, Human work science, Department of Business Administration Technology and Social Sciences, Luleå University of Technology

Understanding return to work after spinal cord injury through photovoice

Lisa Bergmark, Leg. Arbetsterapeut, Doktorand, Nationella Forskarskolan i Vårdvetenskap (NFV), Karolinska Institutet

Problemlösning vid psykisk ohälsa i arbetslivet – Genusmedveten utvärdering av en arbetsplatsnära insats utförd vid företagshälsovården

Lotta Nybergh, Enheten för Interventions och Implementeringsforskning, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet

The contribution of changes in age and cause specific mortality to the declining sex gap in life expectancy in Sweden 1997-2014

Louise Sundberg, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet

Information and communication technology stress at work and development of suboptimal self-rated health

Magdalena Stadin, Jönköping University, School of Health and Welfare

Social innovation för ett inkluderande arbetsliv

Malin Lindberg, Postdoc i genus och teknik, Luleå tekniska universitet

Non-attendance in mammographic screening – a matter of inequality

Maria Norfjord Zidar, Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap, Avdelningen för folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola

Sources and level of income among individuals with multiple sclerosis compared to others: a nationwide population-based study

Michael Wiberg, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm Stress Center, Department of Analysis and Prognosis, Swedish Social Insurance Agency

User-driven Housing for Older People

Oskar Jonsson, Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund University

Income-related inequalities in cardiovascular disease from mid-life to old age in a Northern Swedish cohort: A decomposition analysis

Paola A Mosquera, Epidemiology and Global Health, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University

Exploring cyberbullying in working life

Rebecka Forssell, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, Malmö högskola

Childhood injury after a parental cancer diagnosis

Ruoqing Chen, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet

Students’ accounts of school-performance stress: a qualitative analysis of a high-achieving setting in Stockholm, Sweden

Sara Brolin Låftman, Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms universitet/Karolinska Institutet

Women’s work-family conflict: Do education and childcare matter?

Sara Tunlid, Doktorand i sociologi, Kölns Universitet

Ökad risk för hörselrelaterade symtom hos förskollärare jämfört med slumpmässigt utvalda kvinnor – en kohortstudie

Sofie Fredriksson, Medicine magister, Arbets- och miljömedicin, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Investigating the availability of work time control – in a representative sample of the Swedish working population

Sophie C. Albrecht, Stockholm Stress Center, Stress Research Institute, Stockholm University

The risk of type 1 diabetes among offspring of immigrant mothers in relation to the duration of residency in Sweden

Tahereh Moradi, PhD, associate professor, Kardiovaskulär epidemiologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

Skillnader i värderingar mellan anställda och arbetsplats och hur det påverkar upplevelsen av arbetsmiljön på psykiatriska avdelningar

Ulrika Hylén, Universitetssjukvårdensforskningscentrum, Örebro Universitet

Könstypiska intressen för utbildningar förklaras av ungdomars homosocialitet och flickors könstypiska kompetensuppfattning

Una Tellhed, Fil. dr, Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Hot och våld i psykiatrisk slutenvård – Kritiska incidenter ur ett personalperspektiv

Veikko Pelto-Piri, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet