Seminarier

Här hittar du information om alla seminarier som äger rum under Forte Talks 2016. Klicka på respektive rubrik för att läsa mer.


 8 mars 14:30 – 15:40

Arbetskraftsinvandring till Sverige sedan 2008

Arrangör: Delegationen för migrationsstudier (Delmi)

Ojämlikhet i hälsa bland äldre

Arrangör: Aging Research Center (ARC)


 9 mars 11:15 – 12:25

Vilka är de viktigaste prioriteringarna för en mer jämlik hälsa?

Arrangör: Kommissionen för jämlik hälsa

Arbetsmarknad, familj och ohälsa

Arrangör: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)


 9 mars 13:00 – 14:10

Jämlik hälsa och vård – för alla överallt?

Arrangör: 1,6 miljonerklubben

Vilken forskning behövs i ljuset av flyktingkrisen?

Arrangör: Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO)