Utställare

Här hittar du en lista över de organisationer som deltar med en monter i utställningen på Forte Talks 2016.

National Institute for the Study of Ageing and Later Life (NISAL)
U:1

AFA försäkring
U:2

Region Östergötland och skrivpopulärvetenskapligt.se
U:3

Mind
U:4

SBU
U:5

Curie
U:6

Forte
U:7

Svensk sjuksköterskeförening
U:8

Centrum för åldrande och hälsa – AgeCap
U:9

Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE)
U:10

Aging Research Center (ARC)
U:11

Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO
U:12