Vetenskapliga samtal

Här hittar du information om alla Vetenskapliga samtal som äger rum under Forte Talks 2016. Klicka på respektive rubrik för att läsa mer.


 8 mars 14:30 – 15:00

Cancer – jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Lena Sharp, Leg. sjuksköterska och Dr. Med. Vet, Enhetschef och verksamhetsutvecklare, Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland

Övergång och anpassning efter pensionering: Hearts-studien

Magnus Lindwall, Professor, Centrum för åldrande och hälsa (AceCap), Göteborgs universitet

Kvinnliga chefer: Arbetsmiljö, karriärutveckling och hälsa

Anna Nyberg, Med. dr, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Varför är hälsan så ojämlikt fördelad i Sverige?

Urban Janlert, Senior professor i folkhälsovetenskap, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, enheten för Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet

Women’s responsibilities and pleasures in a changing society

Jukka Törrönen, Professor, SoRAD, Stockholms universitet och Jonas Wastesson, fil. dr, Max-Planck Odense Center on the Biodemography of Aging

Social innovation för ett inkluderande arbetsliv

Malin Lindberg, Biträdande Professor i genus och teknik, Luleå tekniska universitet

Diskrimineras mödrar på den svenska arbetsmarknaden?

Michael Gähler, Docent i sociologi, Institutet för social forskning, Stockholms universitet, Magnus Bygren, Docent i sociologi, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet och Anni Erlandsson, Doktorand i sociologi, Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Salutsatsningen – en hälsofrämjande intervention för barn i Västerbotten

Anneli Ivarsson, Professor & Barnläkare, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet


 8 mars 15:05 – 15:35

Cancer – jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Lena Sharp, Leg. sjuksköterska och Dr. Med. Vet, Enhetschef och verksamhetsutvecklare, Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland

Sömn: vad betyder ålder, kön och socioekonomisk grupp?

Torbjörn Åkerstedt, Professor, Stockholm Stress Center, Stockholms Universitet och Klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Äldrevården – en attraktiv arbetsplats. Om arbete, organisation och genus.

Ann Öhman, Professor, Umeå Centrum för global hälsoforskning, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa och Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet

Psykologisk behandling av stressrelaterade tillstånd

Elin Lindsäter, Doktorand och psykolog, Stockholm stress center, Stockholms Universitet och Klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, Gustavsbergs vårdcentral

Utbildning och kognitiv förmåga

Martin Lövdén, Professor, Aging Research Center (ARC), Karolinska institutet och Stockholms universitet

Förskolebarn med utvecklingsavvikelser: en rörig vårdprocess

Anna Sarkadi, Vinnvård Fellow, MD, Associate Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Addressing Socioeconomic Inequalities in Childhood Obesity

Lauren Lissner, Professor och Moa Hallmyr-Lewis, Research Assistant, EpiLife Center, Section of Epidemiology and Social Medicine (EPSO), University of Gothenburg


9 mars 11:15 – 11:45

Att åldras på olika villkor i Sverige

Helle Wijk, leg sjuksköterska, docent, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kvalitetsstrategiska Avdelningen samt styrelseledamot Svensk sjuksköterskeförening

Den ojämlika sjukfrånvaron

Kristina Alexanderson, Professor i socialförsäkring, Stockholm Stress Center, Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet

Jämlikt åldrande på riktigt

Tove Harnett, Universitetslektor, Eva Månsson Lexell, Biträdande universitetslektor och Lisa Ekstam, Postdoktor, Centre of Ageing and Supportive Environments (CASE), Lunds universitet

”Passa in och klara av”: Om könssegregeringen i skolan

Una Tellhed, Fil.dr, Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Att följa och/eller anpassa evidens: Om dilemman i vårdens och omsorgens vardag

Ulrica von Thiele Schwarz, Vinnvård Fellow i Improvement Science, Forskningsgruppsledare på Karolinska Institutet

Vilken forskning behövs om arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher?

Ewa Ställdal, Generaldirektör, Forte, Allan Toomingas, Docent, leg psykolog och leg läkare, Karolinska institutet – Institutet för miljömedicin (KI/IMM), Stockholms läns landsting och Boel Callermo, Internationell chef, Arbetsmiljöverket

Kan man vara jämlik på riktigt om man inte har en familj? – Om ungas livssituation

Margareta Hydén, Professor i socialt arbete, Linköpings universitet

Ojämlik fysisk och mental arbetshälsa – orsaker och åtgärder

Maria Albin, Professor och koordinator, Metalund, Catarina Nordander, Överläkare, docent, Arbets- och miljömedicin, Lunds Universitet och Kai Österberg, Docent, universitetslektor, Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Psychological factors and dementia

Hui-Xin Wang, Universitetslektor, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet


9 mars 13:00 – 13:30

Kvinnors och mäns arbetsmiljö – vad vet vi egentligen?

Magnus Sverke, Professor, Stockholm Stress Center och Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Sociala skillnader i alkoholrelaterad sjuklighet och dödlighet

Tomas Hemmingsson, Professor, SoRAD, Stockholms universitet

En äldrevård i obalans

Pär Schön, Postdoc, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet

Does the life course matter for health inequalities?

Paola Mosquera, PhD, Marie-Curie Postdoc, Epidemiology and Global Health, Umeå University och Per E Gustafsson, Epidemiology and Global Health, Umeå University

Kommer eHälsotjänster att bidra till en jämlik vård?

Gudbjörg Erlingsdóttir, Docent, Metalund, Lunds universitet

Technological progress and the changing labor market

Magnus Gustavsson, Associate Professor och Georg Graetz, Assistant Professor, Uppsala Center for Labor Studies (UCLS), Department of Economics, Uppsala University

Att mäta och värdera hälsa

Emelie Heinz, PhD, Postdoc, Vinnvård Fellow, Health Economist, Health Outcomes and Economic Evaluation Research Group, MMC, LIME, Karolinska Institutet, Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services (SBU)

Barn, rättigheter, jämlikhet – politik och gränser

Bengt Sandin, Professor, Tema Barn, Linköpings universitet och Jonathan Josefsson, Doktorand, Tema Barn, Linköpings universitet

Hälsovinster med måttligt drickande – en myt?

Sven Andréasson, Professor i socialmedicin, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, överläkare, Riddargatan 1 – mottagningen för alkohol och hälsa


9 mars 13:35 – 14:05

Skiftarbete, arbetstidsförkortning och inflytande över schemat

Göran Kecklund, Docent, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Nationella kvalitetsregister som verktyg för att påvisa om vården är jämlik

Ami Hommel, Leg. sjuksköterska, dr. med. vet, Malmö högskola och Skånes universitetssjukhus, koordinator för nationella kvalitetsregistret Rikshöft, ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Jämlikt åldrande på riktigt

Tove Harnett, Universitetslektor, Eva Månsson Lexell, Biträdande universitetslektor och Lisa Ekstam, Postdoktor, Centre of Ageing and Supportive Environments (CASE), Lunds universitet

What equality? Life-course diversity and inequality in later life

Andreas Motel-Klingebiel, Professor in Ageing and Later Life och Eleonor Antelius, Lecturer in Ageing and Later Life, National institute for the Study of Ageing and Later Life, Linköping University (NISAL)

Ska arbetsförmågan få avgöra tillgången till medicinska behandlingar?

Douglas Lundin, Chefsekonom, TLV

Är 70 det nya 20 – och gäller det för alla?

Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för Forte-Centrum för Åldrande och Hälsa (AgeCap), Göteborgs Universitet

Barns (ojämlika) uppväxtvillkor ur ett miljömedicinskt perspektiv

Emilie Stroh, Doktor, Kliniken för Arbets- och Miljömedicin, Södra Sjukvårdsregionen och Ebba Malmqvist, Doktor, Arbets- och Miljömedicin, Lunds Universitet

Lessons from the practical reality of improvement; a collaborative approach

Julie Reed, Doctor, Deputy Director and Academic Lead, NIHR CLAHRC NWL, Imperial College