Hälsovinster med måttligt drickande – en myt?

Flera studier har länge visat att låg konsumtion av alkohol är positivt för hälsan. Det vetenskapliga stödet för detta är dock svagare än vad många tror.

En internationell forskargrupp har analyserat forskning som sägs visa att måttligt drickande skyddar mot hjärt- kärlsjukdomar. Gruppen finner att det vetenskapliga stödet är förvånansvärt svagt trots att ett stort antal studier har funnit positiva hälsoeffekter. Studierna delar alla ofrånkomliga begränsningar i metod i och med att alkoholkonsumtionen inte kan fördelas slumpmässigt bland dem som ingår i studierna.

Uppfattningen att måttligt drickande skulle ha positiva hälsoeffekter har haft ett stort genomslag inom alkoholområdet, med betydelse för såväl allmänhetens uppfattning, sjukvården som för beslutsfattare.  Forskargruppen publicerade en översikt i Läkartidningen 16 februari i år, vilket fick stor uppmärksamhet bland annat i TV. Översiktsartikeln utgår från en rapport som gruppen skrev på uppdrag av Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO 2014. I forskargruppen ingår ledande alkoholforskare från USA, Kanada, Australien och Sverige.

PRESENTATÖR: Sven Andréasson, Professor i socialmedicin, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, överläkare, Riddargatan 1 – mottagningen för alkohol och hälsa


Arrangerat av Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
ki.se

ki_logo_rgb