Kerstin Alnebratt

Föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

Kerstin Alnebratt är doktor i genusvetenskap och föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Sekretariatet har i uppdrag att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet.

Medverkar i följande programpunkter:

11.30

I rätt riktning? – om flickors och kvinnors situation i världen

Paneldiskussion
Camilla Wagner, VD för Klara K, Kerstin Alnebratt, Föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, Birgitta Ohlsson, Riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Liberalerna och Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör för Sida.

Stora scenen