Deborah Hardoon

Biträdande forskningschef för Oxfam GB

Deborah Hardoon är forskare och biträdande forskningschef för Oxfam i Storbritannien. Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar mot fattigdom och orättvisor i världen. I januari 2016 publicerade Oxfam rapporten ”An economy for the 1%”, med Deborah Hardoon som medförfattare. I rapporten beräknas bland annat att de 62 rikaste personerna i världen har samma förmögenhet som de fattigaste 3,6 miljarder människorna tillsammans. För att övervinna fattigdom menar organisationen att den stora ekonomiska ojämlikheten i världen måste bekämpas.

Medverkar i följande programpunkter:

10.25

Jämlikhet ur ett globalt perspektiv

Divided we fall? Securing the future of solidarity in Europe
Martin McKee, Professor i European Public Health vid London School of Hygiene and Tropical Medicine

Progress for who? Distribution matters
Deborah Hardoon, Biträdande forskningschef för Oxfam GB

Stora scenen