Fredrik Malmberg

Barnombudsman

Fredrik Malmberg är Barnombudsman i Sverige sedan år 2008. Han har även från tidigare uppdrag erfarenhet av att arbeta med barns rättigheter. Mellan år 2001 och 2008 arbetade han inom Rädda Barnen, bland annat som regional representant för Syd- och Centralasien och som chef för Sverigeprogrammet. Under 1990-talet var Fredrik Malmberg ordförande för Liberala Ungdomsförbundet och senare stabschef för Lars Leijonborg.

Medverkar i följande programpunkter:

16.00

Tema: Utsatta barn och unga

Mellan det förflutna och framtiden: hur kan vi stödja nyanlända barns och ungas hälsa och utveckling?
Henry Ascher, Professor och överläkare vid Göteborgs universitet och Angereds Närsjukhus samt ordförande i Svenska Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för flyktingbarn

Paneldiskussion
Fredrik Malmberg, Barnombudsman, Dilsa Demirbag-Sten, Verksamhetsansvarig på Berättarministeriet, Maria Rönn, Vice ordförande i Lärarförbundet och Henry Ascher, Professor och överläkare vid Göteborgs universitet och Angereds Närsjukhus samt ordförande i Svenska Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för flyktingbarn.

Stora scenen