Gabriel Wikström

Sveriges folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Gabriel Wikström är Sveriges folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister. Han inledde sin politiska karriär år 2006 och var mellan åren 2011 och 2014 förbundsordförande för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). Som statsråd har han bland annat medverkat i regeringens arbete att tillsätta en kommission för jämlik hälsa. Kommissionen har i uppdrag att komma med förslag på åtgärder för att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.

Medverkar i följande programpunkter:

10.00

Inledning

Ewa Ställdal, Generaldirektör för Forte

Jämlikhet är att vilja
Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Stora scenen