Martin McKee

Professor i European Public Health vid London School of Hygiene and Tropical Medicine

Martin McKee är professor i europeisk folkhälsa vid London School of Hygiene and Tropical Medicine. Han är meddirektör till European Observatory on Health Systems and Policies och ordförande för European Public Health Association (EUPHA). År 2005 blev han utnämnd till kommendör av det brittiska imperiet av Drottning Elizabeth II, för sina insatser inom hälsa.

Medverkar i följande programpunkter:

10.25

Jämlikhet ur ett globalt perspektiv

Divided we fall? Securing the future of solidarity in Europe
Martin McKee, Professor i European Public Health vid London School of Hygiene and Tropical Medicine

Progress for who? Distribution matters
Deborah Hardoon, Biträdande forskningschef för Oxfam GB

Stora scenen